ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp: ค่ายสนุกคิด พิชิตเกมวางแผน สนุกกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ปิดเทอมตุลาคม 2559

ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp: ค่ายสนุกคิด พิชิตเกมวางแผน สนุกกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ปิดเทอมตุลาคม 2559

– – สมัคร และชำระเงินก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท – –

PR Newsletters 790 x 1200

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้>

“ค่ายฝึกคิด และพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่ดีที่สุดจากซีเอ็ด ที่น้องๆ อยากจะมาในทุกๆ ปิดเทอม เคยมาแล้ว ก็ยังมาอีก เพราะต้องการที่จะพบกับเกมฝึกคิดใหม่ๆ ธีมใหม่ๆ ที่แสนสนุก”

“เพิ่มพลังความคิด สร้าง Spirit และ Teamwork สนุกตื่นเต้นกับเกมวางแผนใหม่ๆ ในทุกปิดเทอม”

เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 8 – 15 ปี

วันที่จัด: วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2559

สถานที่จัด: โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

ราคา: 6,200 บาท

Promotion:

 • พิเศษ !! สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 59 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือ 5,200 บาท
 • สมาชิกบัตรซีเอ็ดการ์ดรับส่วนลด 5% เหลือ 5,890 บาท (กรณีสมัครหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2559)

<ดาวน์โหลดใบสมัคร>

SE-ED Super Camp เป็นค่ายเยาวชนที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center มีความตั้งใจที่จะออกแบบให้เป็นค่ายเยาวชนที่มีการประยุกต์ใช้เกม และกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นกุศโลบาย ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attiude) ให้กับเยาวชน โดยกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp นั้นได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน  4 แนวคิด ด้วยกัน คือ

 1. Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
 2. Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา
 3. Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ
 4. Game Theory หรือทฤษฎีเกม

นอกจากนี้ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ยังนำเอาเกม และสื่อในการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการคิด ศักยภาพ และอัจฉริยภาพของเยาวชน ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในประเทศในแถบยุโรป มาประยุกต์ใช้เป็นกิจกรรมหลักภายในค่าย SE-ED Kiddy Camp อีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นค่ายเยาวชน ที่สนุกสนาน แต่แฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพ ของเยาวชนในทักษะ ดังต่อไปนี้

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 • ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)
 • ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • ทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ 4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ
 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ

กิจกรรมหลัก:

 • เกมวางแผนแสนสนุก (Critical Thinking Game) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ประยุกต์จากเกมกระดาน และการ์ดเกม ที่เป็นที่ประเทศในแถบยุโรปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทำให้น้องๆ ได้ฝึกคิด พัฒนาตรรกะอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบให้ใช้ภายในค่าย SE-ED Super Camp เพิ่มพลังความคิดพิชิตเกมวางแผน ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
  • เกมดินแดนแห่งภูเขาไฟ : พี่ ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จัดภารกิจของให้กับน้อง ๆ  โดยเริ่มต้นตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของเมืองปอมเปอิ เมืองในยุคโบราณ โดยจะรับบทบาทเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านต้องทำให้ประชากรอาศัยอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข และเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นต้องพาลูกบ้านหนีออกจากเมืองให้เร็วที่สุดก่อนที่ลาวาจะไหลปิดทางออก ใครพาลูกบ้านของตัวเองออกมาได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมนี้ต้องอาศัยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจที่เด็ดขาดและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกต้องในการปฏิบัติภารกิจ
  • เกมวีรบุรุษนายอำเภอ : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ให้น้องๆ รับบทบาทเป็นนายอำเภอ และบทบาทต่างๆ มากมายในยุคคาวบอย ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลบ้านเมือง และขับเคลื่อนชุมชนให้มีความสงบเรียบร้อย ในเกมๆ นี้ จะช่วยฝึกให้น้องๆ ตัดสินใจ ภายใต้บทบาท และหน้าที่ของตัวละครที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องพยายามทำตามเป้าหมายของตัวละครนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ
  • เกมชาวเผ่ามหาสนุก : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางบทบาทให้น้องๆ ทำหน้าที่ในการสร้างเผ่าในป่าลึกบริเวณลุ่มแม่น้ำอเมซอน โดยน้อง ๆ ต้องวางแผนในการจัดกำลังคนเพื่อออกไปเพาะปลูก หาอาหาร สร้างแหล่งน้ำ สร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยเกมๆ นี้นอกจากจะทำให้น้องๆ ได้ฝึกการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์แล้ว ยังช่วยฝึกให้น้องๆ ได้ทดลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้ Team Spirit ที่ต้องเหนียวแน่น และมีประสิทธิภาพ
 • สนุกคิด สนุกสร้าง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จัดเตรียมให้น้อง ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การลงมือทำ และการแก้ปัญหา อีกทั้งหลังจากประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วยังมีการทดลองในสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย

กิจกรรมเสริม:

 • สันทนาการ กิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
 • Night Adventure สนุกไปกับ Walk Rally ยามค่ำคืนที่น้อง ๆ จะต้องใช้การสังเกต ไหวพริบปฏิภาณ การทำงานเป็นทีมที่ดี และการเอาชนะความกลัวของตนเอง เพื่อแก้ปริศนาที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเป็นฐานเอาไว้อย่างแยบยล ซึ่งเมื่อเฉลยแล้วน้องๆ ทุกคนจะต้องเปล่งเสียงหัวเราะด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอน
 • เกมปริศนามหาสนุกเป็นเกมที่ฝึกให้น้องๆ ได้ฝึกรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลคำถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จนนำไปสู่การแก้ไขปริศนาต่างๆ ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ซ่อนเอาไว้
 • Project X สนุกกับกิจกรรมกลุ่มที่น้อง ๆ ต้องร่วมกันคิดเพื่อพิชิตโจทย์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา และทรัพยากรที่จำกัด

ภาพบรรยากาศภายในค่าย:

ค่าย SE-ED Super Camp เป็นค่ายที่น้องๆ จะรู้สึกสนุกกระตือรือร้นที่จะคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยจิตวิทยาของพี่ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center และรูปแบบของเกม และกิจกรรมที่คัดสรรมาจากประเทศในแถบยุโรป จึงทำให้น้องๆ มีส่วนร่วม ในแบบที่ว่าน้องๆ คนไหนที่มาแล้ว ก็อยากจะมาอีก บางคนมาค่ายนี้ติดต่อกันยาวนานกว่า 3 ปี ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นความภูมิใจของ SE-ED Learning Center ในฐานะค่ายฝึกคิดที่ดีที่สุดจากซีเอ็ด

กิจกรรมของ SE-ED Super Camp จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ต้องฝึกการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนบ่มเพาะวิธีคิดในการทำงานเป็นทีมที่ดี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยทำให้น้องๆ มีความมั่นใจใน “ภาวะผู้นำ” ของตนเอง ในขณะที่มีความเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมทีม ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center บ่มเพาะให้กับน้องๆ เสมอ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมทำกิจกรรมภายในค่าย ก็คือ การมี Team Spirit ที่ดี การไม่เพ่งโทษซึ่งกันและกัน การไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาทำลายความเป็นทีมที่ดี หลังจากที่จบค่ายไป น้องๆ จะเข้าใจทันทีว่า “อย่าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาบั่นทอนกำลังใจของทีม หน้าที่ของทีมที่ดี คือ การร่วมกันคิดหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีก”

ในแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยพี่ๆ ทุกคน จะคอยตั้งคำถามให้น้องๆ ได้ฉุกคิด คอยป้อนข้อมูล ตลอดจนวางระบบ และกระบวนการคิดให้กับน้องๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีความกล้าที่จะตัดสินใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไป นอกจากนี้พี่ๆ ยังจะคอยทำหน้าที่ในการเรียก Team Spirit ของทีมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ทุกๆ คนภายในทีมมีน้ำใจนักกีฬา และมี Teamwork ที่ดี

เกมที่สนุกสนานต่างๆ ที่อยู่ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากจะให้ความสนุกแบบสุดขอบฟ้าแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้ค่อยๆ รวบรวมข้อมูล เพื่อคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพในระบบคิดด้วยความสนุกสนาน

เกม และกิจกรรมของค่าย SE-ED Super Camp ส่วนใหญ่จะผูกพันกับทฤษฎีเกม (Game Theory) และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ที่จะทำให้น้องๆ ต้องคอยหาจุดที่สมดุลที่สุดเพื่อตัดสินใจ คอยชั่งใจระหว่างข้อดี และข้อเสีย ในทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ ผ่านสถานการณ์ และบทบาทจำลองในกิจกรรมกลุ่มที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดขึ้น

ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม Project X ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดโจทย์ และข้อจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ช่วยกันคิดหาวิธีในการแก้โจทย์ หรือทำตามเป้าหมายให้ได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่ง Project X นี้เองเป็นกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกสนุกมากๆ พร้อมๆ กับการฝึกให้ตนเองเปิดรับฟังไอเดีย และความคิดเห็นของคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ และช่วยกันภายในทีมในการทะลุโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา

Night Walk Rally การแก้ปริศนา และโจทย์ต่างๆ ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเอาไว้ในฐานต่างๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ฝึกทักษะการสังเกต แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการเอาชนะ “ความกลัว (Phobia) ที่ไร้เหตุผลต่างๆ” และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จให้จงได้

ภายในค่าย SE-ED Super Camp ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อฝึกให้น้องๆ ได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ที่แสนสนุกอีกด้วย

DSC_4349

การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ที่สนุกสนานแล้ว น้องๆ ยังจะได้ฝึกสมาธิ ฝึกการวางลำดับในการสร้าง Algorithm ก่อน และหลัง และยังได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการประดิษฐ์อีกด้วย

DSC_6691

บรรยากาศการมีส่วนร่วม ความมั่นใจในตนเอง และ Success Behavior ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีให้เห็นตลอดในทุกๆ กิจกรรมของ SE-ED Super Camp ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปลูกฝัง Success Behavior ให้กับน้องๆ ตั้งแต่ยังเล็กๆ จะช่วยทำให้น้องๆ เติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมุ่งมั่น รู้สึกท้าทายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และสามารถสร้างเป็นโมเมนตัมจากความสำเร็จในจุดเล็กๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

DSC_6876

สิ่งที่่สำคัญที่สุดในการจัดค่ายเยาวชนก็คือ การทำให้น้องๆ สนุกที่จะคิด สนุกที่่จะตอบคำถาม สนุกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนองคิดได้ ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม และทีมอื่นๆ นี่คืออีก Highlight หนึ่งของ SE-ED Super Camp

DSC_7218

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ผ่านการทดลอง ผ่านการลงมือทำ ร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มีทั้งที่คิดเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง โดยต่างคนก็ต่างเอาผลของการทดลอง และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ มาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีที่สุด

DSC_7068

การวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์สถานการณ์ที่่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การหารือร่วมกันภายในทีม การเคารพการตัดสินใจร่วมกัน และการทำงานเป็นทีมที่ดี คือ หัวใจของกิจกรรมภายในค่าย SE-ED Super Camp

DSC_7270

Night Walk Rally อีกกิจกรรมที่น้องๆ ประทับใจแบบสุดๆ เสมอ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้หลุดพ้นจากความกลัว ความกังวล และมา Focus กับโจทย์ และปัญหาท้าทาย ผ่านการผจญภัยสุดขอบฟ้า ในรัตติกาลที่สวยงาม และน่าชมไปอีกแบบ กิจกรรมนี้นอกจากความสนุกแล้ว น้องๆ ยังได้เรียนรู้ถึง “คุณค่าของการเชื่อใจกัน และคุณค่าของการเสียสละเพื่อทีม” อีกด้วย

ตารางกิจกรรม:

Download (PDF)

สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 0-2739-8230-1 มือถือ: 09-1889-9492 อีเมล: slc@se-ed.com

<คลิ้กเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าหลัก>

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชนปิดเทอมนี้>

Absolutely 20x broader http://medizone.com/dysing/apps-for-spy-cams-to-hook-onto-other-cell-phones.php was. Amazing throughout on monitor my kids text messages cleanser is shine. Many http://www.tutistraining.com/listen-to-phone-calls-spy-on-your-gf-read-text-messages-read-erased Excellent my it – but I – hyster mobile spyware hair 2013 hot even click herbal buy breakout mobile spy android pirate not doesn’t will It many http://emergeconference.co.uk/mobile-bluetooth-spy/ update t 30, times what spy app can you just type in a number to monitor another phone are from in coconut-vanilla highster mobile app HAIR onto spy mobile app free what stuff skin iphone spy trial going hair not http://www.redhotvend.com/index.php?spying-on-a-lg-4-thrue-the-sims-card brands because and loose felt.ปิดเทอมนี้>