ค่าย SE-ED Kiddy Camp ปิดเทอมตุลาคม 2562

สนุกสนานกับค่ายเยาวชนจากซีเอ็ด 2 แบบ 2 สไตล์ ปิดเทอมตุลาคม 2562

>> ค่าย SE-ED Photo Camp <<

>> ค่าย SE-ED Super Camp : ลับสมองประลองความคิด <<

– – สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 กันยายน 2562 รับส่วนลดทันที 1,000 บาท – –

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชน ปิดเทอมนี้>

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Photo Camp คลิ้กเลย>

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Super Camp คลิ้กเลย>

ค่าย  SE-ED Photo Camp

วัน-เวลา จัดค่าย                      วันที่  8-11 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดค่าย                         ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม                    ค่ายเด็กที่มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี 

ราคา                                         6,800  บาท

โปรโมชั่น                                 สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 6,460 บาท

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 5 กันยายน 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือ 5,800 บาท

** หมายเหตุ : เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีกล้องถ่ายภาพดิจิตอลและอุปกรณ์เป็นของตัวเองพร้อมแบตเตอรี่  ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกัดประสิทธิภาพของกล้อง ขอให้เป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือ, iPad, NotePad)

e4 681.364 pixel edit4

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม:

 • เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงส่วนประกอบที่สำคัญของกล้อง ว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อย่างไร ใช้งานอย่างไร และการปรับแต่งในเมนูต่าง ๆ ของกล้องที่สำคัญ
 • เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในด้านการถ่ายภาพให้ได้องค์ประกอบภาพที่เหมาะสมตามฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน
 • เพื่อให้น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดจินตนาการและมุมมองของตัวเองผ่านภาพถ่ายของตัวเอง
 • เพื่อให้น้อง ๆ ได้พัฒนาความสามารถในสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่แล้ว และเกิดความสนใจเพิ่มเติมจากความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • น้อง ๆ ได้รับความรู้และใช้งานกล้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • น้อง ๆ ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้ (Portrait, Action, Landscape, Macro)
 • น้อง ๆ สามารถจัดองค์ประกอบภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสมของการถ่ายภาพต่าง ๆ
 • ประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมค่าย รวมไปถึงครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพกว่า 40 ปี

กิจกรรมหลัก:

 • ฐานการเรียนรู้ การถ่ายภาพทั้ง 4 ฐาน (Workshop)
  1. การถ่ายภาพบุคคล (Portrait) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในการถ่ายภาพที่มีคนเป็นองค์ประกอบหลัก
  2. การถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Action) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ สิ่งของ
  3. การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ (Landscape) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการถ่ายภาพมุมกว้างของธรรมชาติ
  4. การถ่ายภาพระยะใกล้ (Macro) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้ที่มีรายละเอียด
 • Photo in Farm เป็นกิจกรรมที่ให้น้อง ๆ ได้เก็บประสบการณ์การถ่ายภาพควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อให้น้อง ๆ ได้ถ่ายทอดมุมมองและจินตนาการของการถ่ายภาพของตัวเองผ่านเลนส์หลังจากที่ได้เรียนรู้จากฐานทั้ง 4 เรียบร้อยแล้ว
 • Photo Battle เป็นกิจกรรมหลังจากการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐาน โดยน้อง ๆ จะได้โจทย์สำหรับการถ่ายภาพ น้อง ๆ จะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว ในการลงมือปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมา หลังจากนั้นจะคัดภาพที่ดีที่สุดของน้อง ๆ แต่ละคนมาเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินว่าใครคือสุดยอดช่างภาพตัวจิ๋วในค่ายนี้

กิจกรรมเสริม:

 • กิจกรรมสันทนาการ เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อให้น้อง ๆ มีความคุ้นเคยกับเพื่อน คุณครู และพี่ ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center
 • แคมป์ไฟ กิจกรรมในค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดค่าย ที่จะทำให้น้อง ๆ รู้สึกประทับใจ

ตารางกิจกรรม:

Download (PDF)

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Photo Camp คลิ้กเลย>

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ค่าย  SE-ED Super Camp : ลับสมองประลองความคิด

วัน-เวลา จัดค่าย                      วันที่  22-25 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดค่าย                         ณ โรงแรมมวกเหล็กพาราไดซ์รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย            เด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 15 ปี 

ราคา                                         6,800  บาท

โปรโมชั่น                                 สมาชิกซีเอ็ดการ์ดลด 5% เหลือ 6,460 บาท

พิเศษ !! สำหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 5 กันยายน 2562 รับส่วนลด 1,000 บาท เหลือ 5,800 บาท

SuperCamp 681.364 pixel

ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นค่ายที่ SE-ED Learning Center ภาคภูมิใจ และเชื่อว่าเป็นค่ายเยาวชนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และทัศนคติแห่งความสำเร็จ (Successful Attitude) ที่ดีที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมี  “ สร้าง Critical Thinking เสริม Spirit และ Teamwork สนุกตื่นเต้นกับความวางแผนใหม่ ๆ ในทุกปิดเทอม ”

ประโยชน์ที่ได้รับ:

 • เป็นค่ายเยาวชนที่ประยุกต์แนวคิดทางด้าน 1) Brain Based Learning (BBL) หรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 2) Multiple Intelligent (MI) หรือพหุปัญญา 3) Neuro Linguistic Programming (NLP) หรือการปรับทัศนคติสู่ความสำเร็จ 4) Game Theory หรือทฤษฎีเกม มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกสนาน และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิด และทัศนคติให้กับน้องๆ อย่างสมบูรณ์แบบ
 • น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะการวางแผนแบบมีกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) และทัศนคติในการแก้ไขปัญหา และการฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อแท้ ภายใต้กิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไม่รู้จบ

กิจกรรมหลัก:

 • เกมวางแผนแสนสนุก (Critical Thinking Game) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ประยุกต์จากเกมกระดาน และการ์ดเกม ที่เป็นที่ประเทศในแถบยุโรปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชน ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking) มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของกิจกรรมที่ได้ทำให้น้องๆ ได้ฝึกคิด พัฒนาตรรกะอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ออกแบบให้ใช้ภายในค่าย SE-ED Super Camp ลับสมองประลองความคิด ในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
  • ดินแดนแห่งความมั่งคั่ง (Puerto Rico) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางบทบาทให้น้องๆ ได้ย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นของอาณานิคมประเทศสเปน น้อง ๆ ต้องช่วยกันพัฒนาให้เกาะแห่งนี้ให้มีความมั่งคั่ง แต่ละกลุ่มจะต้องปลูกพืช เพื่อส่งเข้าสู่โรงงานสำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์และนำขึ้นเรือเพื่อไปขายยังประเทศสเปน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการเพาะปลูกเพราะพืชแต่ละชนิดมีจำนวนจำกัด และมีคนงานเป็นส่วนสำคัญในการผลิต หากจำนวนคนงานไม่เพียงพอก็ไม่สามารถดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งไปแปรรูปได้  อีกทั้งยังต้องใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากแผนที่วางไว้ไม่เป็นไปตามที่เรากำหนดจะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไรเพื่อทำให้กลุ่มทำคะแนนต่อไปได้
  • อาณาจักรแห่งป้อมปราการ (Carcassonne) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จำลองสถานการณ์การสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ของกลุ่มคนซึ่งอพยพหนีความหนาวเย็นจากขั้วโลกมาสู่ทุ่งหญ้าเขียวขจีในประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากประชากรที่อพยพมามีจำนวนมากขึ้น จึงต้องมีการจัดการเรื่องพื้นที่ที่อยู่อาศัย ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งหรือแย่งชิงพื้นที่เกิดขึ้น น้อง ๆ ต้องพยายามจัดสรรและสร้างพื้นที่ขึ้นมาโดยมีสถานการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการแบ่งพื้นที่ ซึ่งในการเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นก็จะมีคะแนนความเจริญให้แต่ละหมู่บ้าน น้อง ๆ จึงต้องวางแผนและหาทางออกเพื่อให้หมู่บ้านของตนเองนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญเหนือหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อพยพมาด้วยกัน กิจกรรมนี้จะฝึกการวางแผนอย่างมีชั้นเชิง และต้องใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้วางไว้ หากทำได้สำเร็จ น้อง ๆ จะได้รับการยอมรับจากหมู่บ้านอื่น ๆ ให้เป็นผู้นำแห่งอาณาจักร
  • เกมวางแผนชีวิต (Balance for Life) : เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ให้น้องๆ ได้วางแผนชีวิตของตนเองผ่านเวลาวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยเกษียณ และวัยชรา โดยน้อง ๆ แต่ละคนจะต้องจัดสรรเวลาที่มีอยู่เท่ากัน โดยให้ความสำคัญกับ 5 ด้านหลัก ๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตของคนเรา ได้แก่ด้านครอบครัว ด้านการเรียน / การงาน ด้านบันเทิง ด้านสังคม และด้านสุขภาพ โดยชีวิตของคนเราในแต่ละช่วงนั้นต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม จึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกช่วงวัย
 • สนุกคิด สนุกสร้าง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้จัดเตรียมให้น้อง ๆ ได้ลงมือประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการสังเกต การลงมือทำ และการแก้ปัญหา อีกทั้งหลังจากประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วยังมีการทดลองในสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาด้วย

กิจกรรมเสริม:

 • สันทนาการ กิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนๆ และพี่เลี้ยงค่ายด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
 • Night Adventure สนุกไปกับ Walk Rally ยามค่ำคืนที่น้อง ๆ จะต้องใช้การสังเกต ไหวพริบปฏิภาณ การทำงานเป็นทีมที่ดี และการเอาชนะความกลัวของตนเอง เพื่อแก้ปริศนาที่ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเป็นฐานเอาไว้อย่างแยบยล ซึ่งเมื่อเฉลยแล้วน้องๆ ทุกคนจะต้องเปล่งเสียงหัวเราะด้วยความสนุกสนานอย่างแน่นอน
 • Project X สนุกกับกิจกรรมกลุ่มที่น้อง ๆ ต้องร่วมกันคิดเพื่อพิชิตโจทย์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลา และทรัพยากรที่จำกัด
 • เกมปริศนามหาสนุก เป็นเกมที่ฝึกให้น้องๆ ได้ฝึกรวบรวมข้อมูล เพื่อประมวลคำถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จนนำไปสู่การแก้ไขปริศนาต่างๆ ที่พี่ๆ ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center ได้ซ่อนเอาไว้
 • แคมป์ไฟ กิจกรรมในค่ำคืนสุดท้ายก่อนปิดค่าย ที่จะทำให้น้อง ๆ ประทับใจ

ตารางกิจกรรม:

Download (PDF)

ภาพบรรยากาศภายในค่าย:

ค่าย SE-ED Super Camp เป็นค่ายที่น้องๆ จะรู้สึกสนุกกระตือรือร้นที่จะคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ด้วยจิตวิทยาของพี่ๆ ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center และรูปแบบของเกม และกิจกรรมที่คัดสรรมาจากประเทศในแถบยุโรป จึงทำให้น้องๆ มีส่วนร่วม ในแบบที่ว่าน้องๆ คนไหนที่มาแล้ว ก็อยากจะมาอีก บางคนมาค่ายนี้ติดต่อกันยาวนานกว่า 3 ปี ค่าย SE-ED Super Camp จึงเป็นความภูมิใจของ SE-ED Learning Center ในฐานะค่ายฝึกคิดที่ดีที่สุดจากซีเอ็ด

กิจกรรมของ SE-ED Super Camp จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ต้องฝึกการวางแผนร่วมกัน ตลอดจนบ่มเพาะวิธีคิดในการทำงานเป็นทีมที่ดี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยทำให้น้องๆ มีความมั่นใจใน “ภาวะผู้นำ” ของตนเอง ในขณะที่มีความเคารพต่อความคิดเห็นที่แตกต่างของเพื่อนร่วมทีม ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center บ่มเพาะให้กับน้องๆ เสมอ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมทำกิจกรรมภายในค่าย ก็คือ การมี Team Spirit ที่ดี การไม่เพ่งโทษซึ่งกันและกัน การไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาทำลายความเป็นทีมที่ดี หลังจากที่จบค่ายไป น้องๆ จะเข้าใจทันทีว่า “อย่าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว มาบั่นทอนกำลังใจของทีม หน้าที่ของทีมที่ดี คือ การร่วมกันคิดหาทางออก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีก”

ในแต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยพี่ๆ ทุกคน จะคอยตั้งคำถามให้น้องๆ ได้ฉุกคิด คอยป้อนข้อมูล ตลอดจนวางระบบ และกระบวนการคิดให้กับน้องๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีความกล้าที่จะตัดสินใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ตัดสินใจลงไป นอกจากนี้พี่ๆ ยังจะคอยทำหน้าที่ในการเรียก Team Spirit ของทีมอยู่เป็นระยะๆ เพื่อให้ทุกๆ คนภายในทีมมีน้ำใจนักกีฬา และมี Teamwork ที่ดี

เกมที่สนุกสนานต่างๆ ที่อยู่ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากจะให้ความสนุกแบบสุดขอบฟ้าแล้ว ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้น้องๆ ได้ค่อยๆ รวบรวมข้อมูล เพื่อคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้น้องๆ ได้พัฒนาศักยภาพในระบบคิดด้วยความสนุกสนาน

เกม และกิจกรรมของค่าย SE-ED Super Camp ส่วนใหญ่จะผูกพันกับทฤษฎีเกม (Game Theory) และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ที่จะทำให้น้องๆ ต้องคอยหาจุดที่สมดุลที่สุดเพื่อตัดสินใจ คอยชั่งใจระหว่างข้อดี และข้อเสีย ในทางเลือกในการตัดสินใจต่างๆ ผ่านสถานการณ์ และบทบาทจำลองในกิจกรรมกลุ่มที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดขึ้น

ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม Project X ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center กำหนดโจทย์ และข้อจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้น้องๆ ช่วยกันคิดหาวิธีในการแก้โจทย์ หรือทำตามเป้าหมายให้ได้ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่ง Project X นี้เองเป็นกิจกรรมที่น้องๆ รู้สึกสนุกมากๆ พร้อมๆ กับการฝึกให้ตนเองเปิดรับฟังไอเดีย และความคิดเห็นของคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ และช่วยกันภายในทีมในการทะลุโจทย์ที่ได้รับมอบหมายมา

Night Walk Rally การแก้ปริศนา และโจทย์ต่างๆ ที่ทีมวิชาการ SE-ED Learning Center ได้วางเอาไว้ในฐานต่างๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ฝึกทักษะการสังเกต แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการเอาชนะ “ความกลัว (Phobia) ที่ไร้เหตุผลต่างๆ” และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จให้จงได้

ภายในค่าย SE-ED Super Camp ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพื่อฝึกให้น้องๆ ได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ที่แสนสนุกอีกด้วย

DSC_4349

การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ภายในค่าย SE-ED Super Camp นอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์ที่สนุกสนานแล้ว น้องๆ ยังจะได้ฝึกสมาธิ ฝึกการวางลำดับในการสร้าง Algorithm ก่อน และหลัง และยังได้ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการประดิษฐ์อีกด้วย

DSC_6691

บรรยากาศการมีส่วนร่วม ความมั่นใจในตนเอง และ Success Behavior ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีให้เห็นตลอดในทุกๆ กิจกรรมของ SE-ED Super Camp ฝ่ายวิชาการ SE-ED Learning Center เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า การปลูกฝัง Success Behavior ให้กับน้องๆ ตั้งแต่ยังเล็กๆ จะช่วยทำให้น้องๆ เติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีความมุ่งมั่น รู้สึกท้าทายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และสามารถสร้างเป็นโมเมนตัมจากความสำเร็จในจุดเล็กๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

DSC_6876

สิ่งที่่สำคัญที่สุดในการจัดค่ายเยาวชนก็คือ การทำให้น้องๆ สนุกที่จะคิด สนุกที่่จะตอบคำถาม สนุกที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนองคิดได้ ในขณะเดียวกัน ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม และทีมอื่นๆ นี่คืออีก Highlight หนึ่งของ SE-ED Super Camp

DSC_7218

การเรียนรู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเรียนรู้ผ่านการทดลอง ผ่านการลงมือทำ ร่วมกันกับเพื่อนๆ ที่มีทั้งที่คิดเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง โดยต่างคนก็ต่างเอาผลของการทดลอง และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ มาปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดีที่สุด

DSC_7068

การวิเคราะห์ข้อมูล การคาดการณ์สถานการณ์ที่่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การหารือร่วมกันภายในทีม การเคารพการตัดสินใจร่วมกัน และการทำงานเป็นทีมที่ดี คือ หัวใจของกิจกรรมภายในค่าย SE-ED Super Camp

DSC_7270

Night Walk Rally อีกกิจกรรมที่น้องๆ ประทับใจแบบสุดๆ เสมอ เพราะเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้องๆ ได้หลุดพ้นจากความกลัว ความกังวล และมา Focus กับโจทย์ และปัญหาท้าทาย ผ่านการผจญภัยสุดขอบฟ้า ในรัตติกาลที่สวยงาม และน่าชมไปอีกแบบ กิจกรรมนี้นอกจากความสนุกแล้ว น้องๆ ยังได้เรียนรู้ถึง “คุณค่าของการเชื่อใจกัน และคุณค่าของการเสียสละเพื่อทีม” อีกด้วย

<สมัครออนไลน์ ค่าย SE-ED Super Camp คลิ้กเลย>

สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

คุณอลงกรณ์ (ครูกบ) ฝ่ายวิชาการค่ายเยาวชน SE-ED Kiddy Camp Tel. 02-826-8133 มือถือ: 09-1889-9492 , 08-9969-9607 อีเมล: slc@se-ed.com

<คลิ้กเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าหลัก>

<ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายเยาวชนปิดเทอมนี้>