แนะนำการใช้การอ่าน Graded Readers แบบ Extensive Reading ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

รวม Video แนะนำการใช้การอ่านหนังสือนอกเวลาประเภท Graded Readers แบบ Extensive Reading ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

 <คลิ้กเพื่อดูรายการหนังสือชุด SE-ED Enjoy Reading>

ตอนที่ 1: อ่านเก่ง อ่านสนุก อ่าน SE-ED Enjoy Reading

 

ตอนที่ 2: ชุดหนังสือ SE-ED Books for Binlingual Kids

 

ตอนที่ 3: ชุดหนังสือ SE-ED Books for Binlingual Kids (ลุงแจ็ค)

 

ตอนที่ 4: ชุดหนังสือ SE-ED Books for Binlingual Kids (นางฟ้า)

 

ตอนที่ 5: ชุดหนังสือ SE-ED Books for Binlingual Kids (แม่ไก่กุ๊ก ๆ)

 

ตอนที่ 6: ชุดหนังสือ SE-ED Books for Binlingual Kids (ไดโนเทล)

 

ตอนที่ 7: ชุดหนังสือ SE-ED Magic English Comics (เมเปิ้ลสตอรี่)

 

ตอนที่ 8: ชุดหนังสือ SE-ED Magic English Comics (แซมกับบัดดี้)

 

ตอนที่ 9: ชุดหนังสือ SE-ED Easy Storie for Primary Kids

 

ตอนที่ 10: ชุดหนังสือ SE-ED First Readers

 

ตอนที่ 11: ชุดหนังสือ SE-ED Young Readers

 

ตอนที่ 12: ชุดหนังสือ SE-ED Genius Readers

 

ตอนที่ 13: ชุดหนังสือ Oxford Bookworms

 

ตอนที่ 14: ชุดหนังสือ SE-ED Young Adult Fiction

 

ตอนที่ 15: ชุดหนังสือ SE-ED Young Adult Fiction (บริจิด)

 

ตอนที่ 16: พ่อแม่ต้นแบบ

 

ตอนที่ 17: หลักการเลือกหนังสือ

 

ตอนที่ 18: จัดมุมหนังสือในบ้าน

 

ตอนที่ 19: ส่งเสริมทักษะการอ่านให้ลูกน้อย

 

ตอนที่ 20: ทำไมเด็กไม่ชอบอ่าน

 

ตอนที่ 21: ทำอย่างไรให้เด็กอยากอ่าน

 

ตอนที่ 22: ทำอย่างไรถ้าเด็กอ่านช้ากว่าเพื่อน

 

ตอนที่ 23: เทคนิคการอ่านให้ลูกฟัง ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 24: เทคนิคการอ่านให้ลูกฟัง ตอนที่ 2

 

ตอนที่ 25: เทคนิคการอ่านให้ลูกฟัง ตอนที่ 3

 

ตอนที่ 26: อ่านสนุกกับลูกน้อย 1

 

ตอนที่ 27: อ่านสนุกกับลูกน้อย 2

 

ตอนที่ 28: อ่านสนุกกับลูกน้อย 3

 

ตอนที่ 29: ทำไมต้องเทพนิยาย

 

ตอนที่ 30: เทพนิยาย Goldilocks

 

ตอนที่ 31: กระตุ้นให้เด็กอยากเขียนด้วยตัวหนังสือกระโดด

http://www.youtube.com/watch?v=Sz_Qzil1GE8&feature=youtu.be